slide
Zorgverzekeringswet en mantelzorg

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Je kunt bij hen terecht voor:

- Verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)

- De reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek

- De behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking

- De eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

- Zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. De zorg wordt meestal geleverd in natura, maar kan ook geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).  De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet zijn verschillend per zorgverzekeraar. Je vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars

Van welke vergoedingen kun je gebruik maken om de zorg voor je naaste vol te houden en goed voor jezelf te blijven zorgen? Hieronder zetten we een aantal op een rij.

Basisverzekering

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan helpen om problemen of beperkingen in huis weg te nemen door bijvoorbeeld tips, aanpassingen in huis of hulpmiddelen. De aanvullende verzekering biedt soms extra uren voor instructies aan mantelzorgers.

Psychologische hulp

Is de zorg je te veel en ervaar je mentale klachten zoals stress en slapeloosheid? Via je huisarts kun je geholpen worden bij psychische klachten, bijvoorbeeld gesprekken met een praktijkondersteuner of verwijzing naar een psycholoog. 

Aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars kunnen in aanvullende verzekering onderstaande vergoedingen opnemen:

Vervangende zorg

Vervangende mantelzorg betekent dat je zorgtaken tijdelijk kunt overdragen om even los te komen van de zorg of als je tijdelijk uitvalt of zelf op vakantie wilt. 

Handen in Huis

Handen in Huis regelt met behulp van enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs vervanging van mantelzorgers in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp van de mantelzorger niet alleen thuis kan blijven. Als vrijwilliger bij Handen in Huis maak je het mogelijk dat een mantelzorger er met een gerust hart even tussenuit kan. www.handeninhuis.nl /  telefoon (030) 659 09 70  /  e-mail info@handeninhuis.nl

Zorghotel

Een zorghotel biedt een tijdelijk verblijf, met de zekerheid van 24 uur per dag verpleging en verzorging. Er wordt veel waarde gehecht aan comfort, privacy en service. Waar u in een ziekenhuis patiënt bent, verwelkomt het zorghotel u als gast. Naast algemene verpleging en verzorging schenken veel zorghotels ook aandacht aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en diëtetiek.  In welke situatie kunt u kiezen voor een zorghotel? Een zorghotel is ook een uitkomst voor hulp- of zorgbehoevenden die even zonder mantelzorger zitten of die de mantelzorger willen ontlasten (respijtzorg). Het kan ook dienen als vakantie met zorg. www.erkendezorghotels.nl

Mantelzorgmakelaar, hulp bij regelzaken

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen. De mantelzorgmakelaar biedt als professionele dienstverlener primair de (overbelaste) mantelzorger ondersteuning bij de regie over diens individuele situatie; gidst door het bureaucratisch zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen warm over.

Kosten

Zorgverzekering: Aanvullend verzekerden dienen eerst contact op te nemen met de helpdesk van hun zorgverzekeraar. Particulieren: In alle andere gevallen wordt een richtprijs van € 70,- per uur gehanteerd. Overzicht van mantelzorgmakelaars via de Beroepsvereniging MantelZorg Makelaars: www.bmzm.nl