slide
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ondersteuning thuis vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: huishoudelijke hulp; vervoersvoorziening; begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, etc.

Hulp vanuit de gemeente voor mantelzorgers

Natuurlijk willen de gemeenten mantelzorgers die dit nodig hebben ondersteunen. Bij mantelzorg kan de normale (gebruikelijke) hulp die je geeft aan iemand in hoeveelheid, tijdsbesteding en/ of moeilijkheid behoorlijk veel worden. Dit heet dan boven gebruikelijke hulp. Om mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen, zodat zij hun belangrijke taak kunnen volhouden. Is het belangrijk dat er gezamenlijk gekeken wordt naar de situatie van de zorgvrager, de mantelzorger en (de rest van) het sociale netwerk/ de mensen in de omgeving. Als je vindt dat je door boven gebruikelijke inzet hulp nodig hebt kun je een aanmelding bij de afdeling Wmo doen.  Tijdens dit gesprek/onderzoek met de intaker, wordt het verlenen van mantelzorg in beeld gebracht. Hiermee kan gekeken worden of andere vormen van ondersteuning nodig kunnen zijn. En welke ondersteuning de beste resultaten kan opleveren. Huishoudelijke ondersteuning is daar een mogelijkheid in. Het is meestal het stapelen van alle taken die de overbelasting veroorzaken. Schrijf alle taken op, losse zaken en de hoeveelheid tijd die je ermee kwijt bent, voor je zorgvrager en thuis.  Het gaat om de combinatie draagkracht ( hoeveel kan iemand aan) tegen draaglast ( hoeveel moet iemand doen) . Ter voorbereiding van zo’n gesprek is het fijn als je alle eerder genoemde zaken al opgeschreven hebt en meeneemt. Op die manier kijk je eerst naar de oplossingen in je eigen omgeving.

Mantelzorgondersteuning en advies vanuit Steunpunten Mantelzorg Brabantse Wal

Hoe uw situatie ook is en welke mantelzorgtaken u ook verricht, het is belangrijk om uw eigen behoeften niet uit het oog te verliezen. Het welzijn van u als mantelzorger is voor het blijven uitvoeren van de mantelzorgtaken van groot belang. Heeft u behoefte aan contact, heeft u een vraag over een bepaalde zorgsituatie? Neem dan contact op met het steunpunt in uw gemeente voor:

  • Informatie en advies
  • Hulp bij regelzaken
  • Emotionele ondersteuning
  • Respijtzorg
  • Lotgenotenactiviteiten
  • Jonge Mantelzorger
  • Werk en Mantelzorg

Steunpunten Mantelzorg

Locatie Woensdrecht:  Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide 0164 672049

Locatie Bergen op Zoom:  Jacob Obrechtlaan 5, 4611 AP Bergen op Zoom, 0164-299491

Locatie Steenbergen:  Fabrieksdijk 6, 4651 BR Steenbergen, 0167-750850