slide
Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Onafhankelijke cliënt ondersteuning Wet Landurige Zorg

Mensen met een Wlz-indicatie en hun mantelzorgers kunnen gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. De MEE-consulenten geven informatie en advies over bijvoorbeeld het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en invulling van de zorg. Zij helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan en bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder als zij er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Dit is in de wet vastgelegd.

Op welke momenten?

Cliënten kunnen een beroep doen op MEE wanneer zij behoefte hebben aan: Informatie en advies, een persoonlijk plan, het vinden van een passende zorgaanbieder, een zorgplan, bemiddeling

Aanvragen van onafhankelijke cliëntondersteuning

Mensen met een CIZ-indicatie voor langdurige zorg en hun mantelzorgers kunnen voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE West Brabant. Gemeente Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen: 088-0282600, email: info@meewestbrabant.nl Gemeente Woensdrecht: Brede Welzijn Instelling, Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide