slide
Lotgenotencontact en Mind Café

Bij Mantelzorg Brabantse Wal zijn er verschillende groepen en activiteiten waaraan u kunt deelnemen wanneer u graag uw verhaal wilt delen en ervaringen wilt uitwisselen.

In Bergen op Zoom organiseren wij regelmatig lotgenotencontact. Een groep mantelzorgers komt om de 2 maanden een ochtend bij elkaar.Het is een veilige plek waar er (echt) geluisterd wordt naar je verhaal. Door het luisteren en delen van ervaringen, krijg je meer zicht op hoe je er zelf in zit, waar je krachten liggen, maar ook wat je nodig hebt. Daarnaast wordt er ook informatie gedeeld over komende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Kley.

Ook is er nu ook een lotgenotengroep voor mantelzorgers met een andere culturele achtergrond. Er  is als eerste een groep voor Marokkaanse/Turkse vrouwen gestart. De twee maandelijkse bijeenkomsten zijn gericht op het steunen van elkaar maar ook voor het krijgen van informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Rutten.

MIND Café, Een plek waar naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid elkaar ontmoeten, waar informatie en verhalen worden uitgewisseld en er ruimte is voor herkenning en begrip. Mantelzorg beperkt zich niet alleen tot de zorg voor mensen met lichamelijke aandoening. Je kunt ook klaar staan voor iemand met een psychische beperking. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bipolariteit, depressieve klachten, psychose en borderline. Dat kan soms zwaar zijn. Psychische of psychiatrische problemen zijn niet altijd zichtbaar voor de omgeving.De zorg is vaak voor langere tijd.Soms gaat het goed en soms niet. Als het goed gaat, blijf je misschien bang voor een terugval. Het gaat dus niet alleen om ‘zorgen voor’, maar ook om ‘zorgen maken over’. Een psychische aandoening kent vaak een grillig verloop, waardoor de naaste op het ene moment wel moet handelen en op het volgende moment juist niet. Die mentale belasting wordt nogal eens onderschat. Voor mensen die het niet zelf meemaken is het vaak moeilijk te begrijpen. Ze komen met goedbedoelde adviezen, die je soms alleen maar meer eenzaamlaten voelen. Psychische aandoeningen raken namelijk niet alleen de betreffende persoon zelf, maar ook de mensen daar omheen. Soms is het fijn om met andere mantelzorgers te delen en teervaren dat je niet “alleen” zorgt. Er wordt vaak een groot beroep gedaan op de ouders, partner of de naaste omgeving van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voortdurende zorg(en), onvoorspelbaarheid, onbegrip van de omgeving, maar ook onmacht en verdriet kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk omgrenzen af te bakenen wat vaak ten koste gaat van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben. Dit alles kan leiden tot lichamelijk een psychische klachten, maar ook gevoelens van eenzaamheid. Het Steunpunt is samen met de Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten(FPPWNB) gestart met het MIND Café. Dit café is bedoeld als ontmoetingsplek voor iedereen die zorgt voor iemand met een psychische kwetsbaarheid waar ineen informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Sta jij klaar voor een naaste met psychische kwetsbaarheid of een verslaving met of zonder diagnose, met of zonder behandeling of begeleiding? Dan is het MIND Cafémisschien iets voor jou. Meer informatie? Steunpunt Mantelzorg BrabantseWal info@mantelzorgboz.nl of (0164-299491).

In Steenbergen organiseren wij contactgroepen. Een aantal maal per jaar wordenontspannende/ recreatieve of educatieveactiviteiten georganiseerd voor dedeelnemers aan deze groepen. Op deze wijze kunnen mantelzorgers ontspannen en in een sfeer van herkenning praten over dezaken die je als mantelzorger tegenkomt.

 

Ook zijn  er in Steenbergen mantelzorg cafés. Deze bijeenkomsten hebben een informatief thema/ programma met aansluitend de mogelijkheid andere mantelzorgers en/of aanwezige professionals te spreken. Mantelzorgers  die bij het steunpunt geregistreerd staan ontvangen persoonlijk een uitnodiging, mantelzorg cafés worden ook bekend gemaakt bij diverse media.

Houdt de agenda in de gaten voor de activiteiten die worden georganiseerd!