slide
Lotgenotencontact, contactgroepen en mantelzorg caf├ęs

Bij Mantelzorg Brabantse Wal zijn er verschillende groepen en activiteiten waaraan u kunt deelnemen wanneer u graag uw verhaal wilt delen en ervaringen wilt uitwisselen.

In Bergen op Zoom organiseren wij regelmatig lotgenotencontact. Een groep mantelzorgers komt om de 2 maanden een ochtend bij elkaar.Het is een veilige plek waar er (echt) geluisterd wordt naar je verhaal. Door het luisteren en delen van ervaringen, krijg je meer zicht op hoe je er zelf in zit, waar je krachten liggen, maar ook wat je nodig hebt. Daarnaast wordt er ook informatie gedeeld over komende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Kley.

Ook is er nu ook een lotgenotengroep voor mantelzorgers met een andere culturele achtergrond. Er  is als eerste een groep voor Marokkaanse/Turkse vrouwen gestart. De twee maandelijkse bijeenkomsten zijn gericht op het steunen van elkaar maar ook voor het krijgen van informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Rutten.

In Steenbergen organiseren wij contactgroepen. Een aantal maal per jaar wordenontspannende/ recreatieve of educatieveactiviteiten georganiseerd voor dedeelnemers aan deze groepen. Op deze wijze kunnen mantelzorgers ontspannen en in een sfeer van herkenning praten over dezaken die je als mantelzorger tegenkomt.

 

Ook zijn  er in Steenbergen mantelzorg cafés. Deze bijeenkomsten hebben een informatief thema/ programma met aansluitend de mogelijkheid andere mantelzorgers en/of aanwezige professionals te spreken. Mantelzorgers  die bij het steunpunt geregistreerd staan ontvangen persoonlijk een uitnodiging, mantelzorg cafés worden ook bekend gemaakt bij diverse media.

Houdt de agenda in de gaten voor de activiteiten die worden georganiseerd!