slide
Mantelzorg en werk

Mantelzorg en werk

Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld! Gemiddeld 1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit.

Mantelzorgers die hun zorgtaken combineren met een betaalde baan vinden die combinatie vaak erg lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar soms overlappen en je veel moet regelen en organiseren. Door alle veranderingen in de zorg doet de overheid ook nog eens een groter beroep op mantelzorgers.

Rapport werk en mantelzorg

In dit rapport wordt beschreven hoe en voor wie mensen mantelzorg met hun baan combineren.

Vaak gaat die combinatie goed, mede doordat mensen deze taken op andere dagen doen. Soms hangst het helpen samen met een lagere kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld bij mensen die intensief hulp geven of die het gevoel hebben dat ze wel hulp moeten geven, omdat er niemand anders is. Contact met de leidinggevende over de mantelzorg en flexibel werk kan de kwaliteit van leven van mantelzorgende werkenden verbeteren. Het Sociaal Cultureel Planbureau deed hier onderzoek naar: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/02/13/werk-en-mantelzorg


Voorkomen overbelasting
Om overbelasting te voorkomen, kunt u gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. Bovendien kunt u ook altijd terecht bij Mantelzorg Bergen op Zoom wij kunnen u adviseren wat u het beste kunt doen in uw situatie.

M-powerplatform
Dit platform van de Stichting Werk&Mantelzorg ondersteunt en activeert werkende mantelzorgers met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning. Het biedt ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan, langs de drie pijlers: werk, mijzelf en thuis. Kijk op hèt M-powerplatform. 

Interessante websites:
- Stichting Werk en Mantelzorg
- Mantelzorg.nl  - Werk en Mantelzorg