slide
Jonge mantelzorgers/ouders

In ons oudergedeelte informeren wij u over onze ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 7 - 21 jaar.

Wat zijn jonge mantelzorgers?

JMZ’ers zijn kinderen die zich regelmatig zorgen maken om, soms zorg moeten missen en/of extra belast zijn met zorgtaken voor een ouder, broer of zus met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Ons doel

Wij vinden het belangrijk om jonge mantelzorgers te ondersteunen, met de nadruk op belaste en zwaarbelaste jonge mantelzorgers, waarbij het gezin en de omgeving, het geluk en de eigen kracht centraal staan.

Onze visie 

Wij willen...

  • laagdrempelig zijn;
  • mantelzorg niet (bij voorbaat) problematiseren;
  • zo vroeg en concreet mogelijke ondersteuning bieden;
  • jonge mantelzorgers, ouders en omgeving actief betrekken;
  • beroepskrachten toerusten & informeren om het onder-steuningsbereik van jonge mantelzorgers zo groot mogelijk te maken.

Wat kunnen jonge mantelzorgers bij ons?

  • Deelnemen aan (lotgenoten)activiteiten (in de vorm van leuke en gezellige ontspanningsactiviteiten);
  • Individuele ondersteuning krijgen van de adviseurs mantelzorg;

Wat kunnen wij voor ouders betekenen?

  • Wij denken graag met u mee ten aanzien van al uw vragen rondom jonge mantelzorgers. Deze vragen kunnen heel praktisch zijn, maar wij kunnen bijvoorbeeld ook (waar nodig) een brugfunctie zijn tussen ouder en kind of een ondersteuningstraject voor uw kinderen opstarten/adviseren;
  • Ook bieden wij ondersteuning aan 'volwassen' mantelzorgers. Zij staan u graag te woord over de mogelijkheden. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website.

 Wie kan deelnemen?

Alle jonge mantelzorgers in de leeftijd van 7 t/m 21 jaar wonend in een van de gemeenten van de Brabantse Wal kunnen deelnemen aan onze activiteiten, voor zover: hij/zij zelf geen diagnose heeft ten aanzien van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis.

Wat is ons werkgebied?

Bergen op Zoom, Halsteren, Steenbergen, Lepelstraat, Woensdrecht

Voorwaarden per gemeente met betrekking tot ons aanbod:

Jonge mantelzorgers uit de regio Brabantse Wal kunnen kosteloos deelnemen aan onze (ontspanning)activiteiten.

 

Voor meer informatie kun je mailen naar info@mantelzorgboz.nl