Familiezorg/ andere culturele achtergrond
Familiezorg/ andere culturele achtergrond

Niet-westerse mantelzorgers zijn vaker zwaar belast of overbelast dan autochtone
mantelzorgers. Soms is  'familiezorg' voor deze groep een betere term dan 'mantelzorg'.
Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse mantelzorgers minder gebruikmaken van ondersteuning,
ook als ze wel bekend zijn met de mogelijkheden.
Dat is jammer, want ook voor u staan de deuren van Mantelzorg Brabantse Wal open!

Opvallende aandachtspunten:

  • Het zijn vooral vrouwen die mantelzorgtaken op zich nemen;
  • Het is vaak vanzelfsprekend dat familieleden mantelzorgtaken op zich nemen;
  • Het weigeren van die taken is in veel gevallen onbespreekbaar, met overbelasting als risico;
  • Er wordt weinig gebruik gemaakt van ondersteuning (steunpunten mantelzorg, thuiszorg, zorgvrijwilligers);
  • Kinderen worden op jonge leeftijd al ingezet als tolk of voor begeleiding bij medicijngebruik (taal)
Ook is er nu een lotgenotengroep voor mantelzorgers met een andere culturele achtergrond. Er is als eerste een groep voor Marokaanse/Turkse vrouwen gestart. De twee maandelijkse bijeenkomsten zijn gericht op het steunen van elkaar, maar ook op het krijgen van informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Rutten.
Ook hebben wij informatiefolders over mantelzorg beschikbaar in het Marokkaans en Arabisch, mocht u daar interesse in hebben, mail dan naar info@mantelzorgboz.nl.