slide
Handige websites

Hieronder vindt u een aantal websites die voor u als mantelzorger handig kunnen zijn!

 http://www.hetcak.nl

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie.

https://mantelzorg.nl/

MantelzorgNL is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en professionals, die informatie biedt over verschillende thema’s rondom mantelzorg.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg  

Rijksoverheid licht verschillende thema’s over mantelzorg toe.

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven zij voorlichting over dementie, wordt ondersteuning geboden en komen ze op voor betere zorg voor mensen met dementie.

https://www.mantelzorgpower.nl/

Mantelzorgpower biedt handvaten om de juiste balans tussen werk en mantelzorg te vinden.

https://www.werkenmantelzorg.nl/

Werk en mantelzorg zet zich in voor werkgevers, die mantelzorgvriendelijk willen worden.

https://handeninhuis.nl/

Handen in Huis regelt met vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs mantelzorgvervanging in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp niet alleen thuis kan blijven.

https://www.dementienetwerkwb.nl/

Het Dementienetwerk West-Brabant is een samenwerkingsverband van diverse partijen die zich bezig houden met zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de regio West-Brabant.

https://www.zorghotels.nl/

Een informatieve website over zorghotels in Nederland

https://www.parkinsoncafewestbrabant.nl/

Het Parkinson Café is een samenwerking van instellingen die veel expertise hebben op het gebied van de behandeling en begeleiding van mensen met Parkinson.

https://www.zorgvoorbeter.nl/

Zorg voor beter is een kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn.

https://naasteninkracht.nl/

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Via deze website krijgt u informatie, tips, inspiratie en steun.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/bouwregels-mantelzorgwoning

Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?